statement

José Sprenkels schildert voorstellingen waarin lucht, horizon, water dikwijls een belangrijke rol spelen, wat een zeer ruimtelijke werking heeft.
Har werk roept een verstilde sfeer op.